De SpeelDagHB is een dag vol activiteiten, experiment, informatie, inspiratie, motivatie, uitdaging en meer. Voor jonge (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten, coaches en begeleiders.

Nina is BHV'er (EHBO en veiligheid).

Peers4Parents, groepscoaching voor ouders van hoogbegaafde kinderen, inspired bij SENG Model Parent Groups.

Niet alleen hoogbegaafde kinderen hebben peers nodig, hun ouders ook! Peers4Parents organiseert op de speeldag een workshop die voorziet in deze behoefte.

De gespreksgroepen van peers4parents zijn dit jaar gestart in Nederland. In Amerika is het onder de bezielende leiding van James Webb een groot succes. James Webb is bekend van diverse publicaties m.b.t. hoogbegaafde kinderen waaronder “supporting the emotional needs of the gifted” in het Nederlands uitgegeven onder de naam: “Omgaan met de emotionele behoeften van je begaafde kind".

Op de SpeelDagHB kan je kennismaken met deze vorm van coaching. Om 11 uur begeleiden Anna Paulien van Dijk en Monique Schaminée een groeps-coachingsgesprek met als thema: ‘motivatie, enthousiasme en onderpresteren’. Wanneer deze eerste groep vol zit, kunnen we om 13.30 een tweede workshop geven. Anna Paulien van Dijk is moeder van 2 jongens in het PO en Monique Schaminée is moeder van twee hoogbegaafde volwassen zoons. Beiden zijn specialist begaafdheid ECHA en werkzaam als coach van hoogbegaafde kinderen.

We zitten met ouders als ervaringsdeskundigen bij elkaar en proberen de vinger te krijgen achter de problematiek die hoogbegaafde kinderen op bovengenoemd gebied tegenkomen. Anna Paulien en Monique zullen vanuit hun ervaring input geven, het gesprek in goede banen leiden voor alle deelnemers en waar nodig de deelnemers van informatie voorzien.

De workshop is bedoeld om te ervaren hoe het is om open en vrij te kunnen praten over je ervaringen bij het opvoeden van een hoogbegaafd kind, om te voelen dat je begrepen wordt en (h)erkend. Zelfs zo’n losstaand gesprek met ouders die je nog niet kende, kan heel veel betekenen voor jouw zelfvertrouwen als opvoeder.

Contact & online

Marjolijn - vragen m.b.t. aanmelden en programma
marjolijn [at] speeldaghb.nl | WOWcoaching.nl
Nina - vragen m.b.t. PR en sponsoring
nina [at] speeldaghb.nl | PRdoorNina.nl
Facebook SpeelDagHB | Speelvrienden | WOWcoaching
Twitter SpeelDagHB | TienerDagHBPersGroeiOntw
Mail Nieuws in je inbox

top